Vrtat se patrně bude počátkem příštího roku. Těžaři si našli pro vrt ladem ležící pozemek u silnice mezi obcemi Klentnice a Perná. Vrt bude směřovat přímo pod dominantu Pavlovských vrchů Děvín a bude dlouhý přes 2600 metrů. Pokud podnik skutečně na ložisko narazí, musí požádat o povolení těžby.

"Pro nás je důležité, že se nebude vrtat na ekologicky vzácném území. Kromě hlavního vrtu se v jeho těsné blízkosti udělá i několik dalších sond. Těmi se zkontroluje kvalita spodní vody," uvedl Matuška. Malými vedlejšími vrty se bude neustále kontrolovat, zda těžaři vrtem neznečistí životní prostředí.

Vyhlídky naftových dolů na zkušební vrt na Pálavě byly ještě před několika měsíci velmi malé. Podnik původně pro zkušební vrt navrhl pozemek, který je přímo ochranným pásmem rezervace Děvín. Chráněná krajinná oblast proto první žádost Moravských naftových dolů smetla ze stolu. Vedení Pálavy přitom zdůraznilo, že nemá nic proti vrtu směřujícímu pod Děvín, ale těžaři nesmí pracovat na chráněném území.

V Břeclavi protestují

Moravské naftové doly proto hledaly jiné místo k vrtání a našly jej nedaleko Klentnice. "Proti tomu jsme již neměli námitky. Nyní v podstatě začínají přípravné práce ke zkušebnímu vrtu," doplnil Matuška.

V Česku patří Moravské naftové doly k největším těžařským firmám. Nově chtějí těžit i ropu v oblasti Kančí obora nedaleko Břeclavi. Tam ale záměr vyvolal protesty občanů. Báňský úřad nyní posuzuje žádost dolů o zkušební vrt v oboře. Občané se obávají, že těžaři znečistí životní prostředí a především kvalitní podzemní vodu v oboře, kterou využívá část Břeclavi.