Po vyloučení vlivu počtu pracovních dní vzrostlo stavebnictví meziročně o 13,1 procenta. Proti srpnu se stavební výroba po očištění od sezónních vlivů zvýšila reálně o 0,2 procenta. Mimořádně vysoké tempo stavebnictví vykázalo za celé třetí čtvrtletí, upozornili statistici. Na výrazném zlepšení se podle nich podílely především opravy a údržba, ale také nová výstavba a rekonstrukce.

V meziročním srovnání se stavební výroba ve třetím kvartálu zvedla o 16,3 procenta, zatímco ve druhém čtvrtletí byl růst zhruba pětiprocentní a v prvním čtvrtletí stavebnictví dokonce kleslo o 0,7 procenta. Za devět měsíců si stavební výroba polepšila meziročně o 7,9 procenta. Počet zaměstnanců ve stavebnictví v září vzrostl meziročně o 1,7 procenta. V podnicích s 20 a více zaměstnanci vzrostly mzdy nominálně i reálně meziročně shodně o 8,4 procenta na 17 358 korun. Průměrná hodinová mzda vzrostla o 3,8 procenta na 110 korun.

Produktivita práce na jednoho zaměstnance stoupla o 12,5 procenta, produktivita na odpracovanou hodinu se zvýšila o 7,7 procenta. Jednotkové mzdové náklady klesly o 3,7 procenta.

Stavební úřady vydaly v září 15 994 stavebních povolení. Z toho 8111 povolení se týkalo nových staveb a 7883 povolení změn dokončených staveb. Orientační hodnota nově povolených staveb v září představovala 26,4 miliardy korun. Úřady povolily výstavbu 4094 bytů, z toho se převážná část povolení týkala bytů v nové výstavbě. Průměrná orientační hodnota na jeden byt v nové výstavbě činila 2,2 miliónu korun a ve změně dokončené stavby 1,2 miliónu korun.