Mimo rodinu se rodí i třetina z celkového počtu dětí – tedy ročně kolem třiceti tisíc.

Průzkumy veřejného mínění i sociologické sondy přitom každý rok stále potvrzují, že pro Čechy a Češky je manželství a rodina na předních místech jejich hodnotových žebříčků, dokonce před vzděláním, financemi či náboženstvím.

Podmínky se mění

Proč ubývá kompletních rodin a proč se mladí lidé nehrnou do manželství, řeší sociologové a psychologové prakticky ve všech vyspělých zemích.

Podílejí se na tom změny životního stylu v posledních desetiletích, říká Hošek.
Sociologové mu dávají za pravdu – měřítkem úspěchu se stávají peníze, postavení v zaměstnání. Většina lidí musí tvrdě bojovat o udržení svého pracovního místa. Obdivovanými hodnotami je dravost, prosazení osobních cílů.

Za to se ovšem často platí tím, že partneři nemají čas na sebe ani na výchovu dětí.

„Je smutnou skutečností,“ upozorňuje socioložka Martina Hronová, „že řada mladých žen se nevdává nikoli proto, že by nechtěla, ale prostě protože nejsou kvalitní partneři.“ Tedy tolerantní a schopní mladí muži, ochotní pomáhat při provozu rodiny rovnoprávné partnerce, kterou si nepředstavují jako někoho, kdo se o ně postará a bude v této službě spatřovat smysl své existence.

Podpořte rodiny

V Česku právě probíhá řada akcí, besed a setkání v rámci Národního týdne manželství, iniciativ právě na podporu manželství v ČR.

Rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými páry je v tom, jak konflikty řeší. Každý se může učit, jak posilovat vztah a oživit lásku, řekl mluvčí kampaně Jan Frolík. Problém je podle něj v tom, že do manželství vstupuje většina lidí naprosto nepoučena, co život v páru znamená.

Manželství má podle kampaně ekonomické výhody pro pár i pro společnost. Manželství se stále nepovažuje za společensky prestižní.

Žít sám je dražší než žít společně, podle ekonomických studií sezdaní lidé dokonce více naspoří. Proto by měl i stát vytvářet podmínky pro snadné fungování rodiny.