"Pokles výroby cementu byl způsoben nižší poptávkou po betonu a betonových produktech. V roce 2009 došlo k zastavení či odložení téměř všech projektů financovaných soukromými prostředky," řekl předseda představenstva společnosti Českomoravský cement Jan Hrozek.

Při výstavbě bytů se prý pokles spotřeby cementu snížil o třetinu. V oblasti inženýrského stavitelství byl ale podle šéfa Českomoravského cementu pokles spotřeby stavebnin jen nepatrný, protože se dokončovaly velké dopravní projekty v okolí Prahy a na Moravě.

Výroba cementu v ČR v letech 2001 až 2009:
rokvýroba v mil. tun
20053,850
20064,105
20074,767
20084,710
20093,637
Zdroj: Svaz výrobců cementu ČR

Ani rok 2010 nebude podle Hrozka pravděpodobně růstový, lze prý čekat mírný pokles. Na produkci cementu bude mít vliv poptávka po nemovitostech k bydlení i podnikání.

"Velký vliv na stavebnictví jako celek bude mít dostupnost financování, zvláště potom ochota finančních ústavů financovat projekty developerských společností. Infrastrukturní stavby budou přímo závislé na čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie," uvedl manažer Českomoravského cementu.