Odlišná metodika zjišťování se promítla do rozdílu mezi výší obecné míry nezaměstnanosti (ILO) a míry registrované nezaměstnanosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Tendence vývoje obou měr byly podobné, míra registrované nezaměstnanosti MPSV dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí 8,7 procenta, tedy o 3,3 procentního bodu více než před rokem.

Tempo růstu nezaměstnanosti v posledním čtvrtletí loňského roku se podle statistiků významně snížilo. Rok 2009 se přesto nadále vyznačuje prudkým vzestupem úrovně nezaměstnanosti v České republice, uvedli. Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO), očištěný od sezónních vlivů, se proti předchozímu čtvrtletí zvýšil o 16 900 lidí.

Celkový počet nezaměstnaných osob dosáhl 385 000, z toho bylo 189 000 žen a v porovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2008 se celkový počet nezaměstnaných zvýšil o 154 200. V relativním vyjádření jde o nárůst zhruba dvoutřetinový (66,8 procenta). Meziroční růst nezaměstnanosti se projevil jak u žen (o 60 100), tak především u mužů (o 94 200).

Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se proti předloňskému poslednímu čtvrtletí nepatrně zvýšil, a to o 5600 osob na 112 900. Jejich podíl se přiblížil třetině všech nezaměstnaných (29,3 procenta), přitom ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 činil při relativně nízké úrovni nezaměstnanosti 46,5 procenta.