Návrh mimo jiné počítá s investicemi do tvorby pracovních míst a zmrazením části nemandatorních výdajů federální vlády.

Spojené státy tak budou již třetí rok po sobě hospodařit s deficitem přes jeden bilión dolarů. Podle Bílého domu se nicméně snižuje jeho podíl na hrubém domácím produktu. V nynějším rozpočtovém roce by měl činit 10,6 procenta. V roce následujícím, který začne v září, by to mělo být 8,3 procenta. V následujících letech by tento podíl měl postupně dále klesat zhruba ke čtyřem procentům.

Schodky rozpočtu je nutné začít snižovat

Obama již několikrát zopakoval, že vysoké deficity do budoucna ohrožují stabilitu americké ekonomiky, a že je proto nutné začít je snižovat. Prezident ale zároveň chce bojovat s vysokou nezaměstnaností, která se již delší dobu drží u deseti procent, prostřednictvím řady podpůrných programů. Nesnadné balancování mezi fiskální zodpovědností a snahou povzbudit ekonomiku, jež se mátožně vzpamatovává z hluboké recese, tak odráží i jeho návrh rozpočtu na následující rok.

"Souběžně s vytvářením pracovních míst je důležité, abychom hned teď krotili vysoké rozpočtové deficity, které se hromadily až příliš dlouho - deficity, které nepředstavují pouze zátěž pro naše děti a vnoučata, ale které by také mohly poškodit naše trhy, vyhnat nahoru úrokové sazby a ohrozit oživení našeho hospodářství," uvedl Obama v sobotu v pravidelném rozhlasovém poselství k národu.

Chystají se daňové úlevy

Na straně podpůrných kroků, z nichž by měla těžit zejména střední třída, jeho návrh obsahuje daňové úlevy pro jednotlivce, rodiny i firmy v souhrnné výši 300 miliard dolarů během příštích deseti let. Mimo jiné jde o 100 miliard dolarů ve formě daňových úlev na tvorbu pracovních míst pro malé firmy, ale i na investice podniků do infrastruktury a ekologických technologií. Malé firmy také nebudou muset platit daň z kapitálových výnosů u investic. Návrh také například prodlužuje platnost rozsáhlé daňové úlevy pro běžné Američany z Obamova stimulu na podporu ekonomiky.

Počítá ale mimo jiné i s vyššími výdaji na některé vzdělávací programy a civilní výzkum. Vzrostou rovněž výdaje na obranu, vnitřní bezpečnost či diplomacii. Významně také narostou prostředky, jež vláda poskytuje veteránům. Rozpočet například počítá i s prostředky na nákup věznice Thomson, do níž by se měli přesunout vězni z Guantánama.

Letošní úspory budou skromné

Na straně úspor Obama navrhuje zmrazení části nemandatorních výdajů federální vlády, jež by ve fiskálním roce 2011 měly činit zhruba 1,42 biliónu dolarů. Tento krok, který se netýká výdajů na bezpečnost, nicméně přinese pouze skromné úspory, když se dotkne jen 17 procent federálního rozpočtu. Během následujících deseti let by zmrazení výdajů mělo ušetřit 250 miliard dolarů. Celkem návrh rozpočtu v následující dekádě počítá bez zahrnutí případných úspor z ukončených válečných operací se snížením deficitu o 1,2 biliónu dolarů.