IEA je energetickým poradcem 28 vyspělých zemí. Její předpovědi tak mají velký vliv a jsou pozorně sledovány investory i politiky.

"Podíváme-li se na země OECD - USA, Evropu a Japonsko - myslím, že úroveň poptávky, kterou jsem u nich viděli v letech 2006 a 2007, již nikdy nespatříme. Může docházet k výkyvům nahoru a dolů, trend ropné spotřeby však bude klesající," řekl Birol.

Na světovém ropném trhu nyní dochází k zásadní změně, kdy se jádro a veškerý růst spotřeby začínají přesouvat k velkým rozvojovým ekonomikám jako Čína a Indie a odklánět od Evropy a Spojených států. Birol předpokládá, že poptávka mimo země OECD bude nadále růst. To dokládá i lednová předpověď IEA, podle níž se celosvětová poptávka po ropě letos zvýší, avšak poptávka zemí OECD zůstane proti loňsku beze změny.

Birolova slova naznačují to, co již někteří ekonomové říkají, totiž že takzvaný ropný zlom nastane možná dříve u spotřeby než u produkce. Prudký růst cen ropy v minulých letech probudil opět k životu kontroverzní teorii, podle níž již nastal nebo brzy nastane světový "zlom" v těžbě ropy, to znamená, že nabídka ropy přestane růst, začne stagnovat a poté se stále rostoucí spotřebou nevyhnutelně klesat.

Odklad "zlomu" u produkce v poslední době naznačují i zprávy o nových velkých nálezech ropných zásob ve světě i plány mnohonásobného zvýšení těžby například v Iráku.