Poslední posudek ale na rozdíl od prvního tvrdí, se nepodařilo dokázat že zakázky nebyly děleny záměrně, a proto prý nebyl porušen zákon o veřejných zakázkách.

Třetí prověrka také nezkoumala, zda dodané produkty a služby odpovídaly nasmlouvané kvalitě a rozsahu, řekla po prvním jednání komise hlavního města pro opencard opoziční zastupitelka Petra Kolínská (SZ).

Obě prověrky si všímají například toho, že město uzavřelo s právní kanceláří Řanda Havel Legal postupně šest smluv na dodávku právních služeb. Uzavřeny byly 20. prosince 2007, 30. ledna 2008, 23. června 2008, 24. července 2008, 6. srpna 2008 s dodatkem z 27. října 2008 a poslední 12. března 2009. Zvlášť byly dodávány právní služby na oblast využití karty v dopravě, zvlášť na poradenství v oblasti uzavírání smluv nebo ochraně osobních údajů.

 Třetí posudek uvádí, že se projekt postupně vyvíjel a měnil

Podobně to bylo v případě společnosti Axcode, se kterou město uzavřelo od prosince 2007 do března 2009 rovněž šest smluv. Týkaly se především konzultačních služeb. Jednou se jednalo o služby při zprovoznění karty v dopravě, podruhé o služby při projektovém řízení. V některých případech se hodnota zakázek pohybovala zhruba 50 000 až 70 000 pod hranicí dvou miliónů korun.

První audit se domnívá, že zakázky byly rozdělovány účelově tak, aby jejich hodnota byla nižší než dva miliony korun. V takovém případě totiž nemusí být vypsáno veřejné výběrové řízení. Třetí posudek ale uvádí, že se projekt postupně vyvíjel a měnil, a proto úředníci nebyli schopni odhadnout rozsah poptávaných služeb.

Podle Kolínské (SZ) se některé zakázky svým zadáním mohly také překrývat. V březnu 2007 si totiž město nechalo za 833 000 korun od společnosti Telmax zpracovat studii proveditelnosti karty opencard v hromadné dopravě, v květnu 2008 si pak zadal za 1,45 milionu korun u BNV Consulting zpracovat strategii zavedení opencard v pražské integrované dopravě. Kolínská souhlasí se závěry původního auditu.

Za prověrky už město zaplatilo zhruba přes čtyři milióny. První audit stál metropoli asi dva miliony korun, druhý 1,4 miliónu korun. O ceně třetího se podle předsedy kontrolního výboru Františka Hoffmanna ještě jedná, neměla by ale přesáhnout jeden milion korun.

Posudky se shodují v tom, že nedostatky projektu byly především v jeho počátcích a že smlouva, kterou má město s hlavním dodavatelem, firmou Haguess, je nevýhodná. Město proto slíbilo, že do konce února změní smlouvy s Haguess a jednatelé firmy také prozradí, kdo drží její akcie. To totiž není dosud známo.

Závěry auditů se bude zabývat komise pro opencard, kterou zřídilo hlavní město a která se dnes poprvé sešla. Podle Kolínské se dnes členové ale na ničem nedohodli, pokračovat v jednání budou 3. a 10. února.