Loňský pokles hrubého domácího produktu odhaduje MMF na 4,25 procenta. Uvedla to vedoucí delegace MMF Zuzana Murgašová s tím, že bez dalších opatření bude deficit rozpočtu přesáhovat ve střednědobém horizontu pět procent HDP.

Konvergenční program odložen

Vláda v pondělí přerušila projednávání aktualizované verze Konvergenčního programu, tedy kroků na cestě k přijetí eura v ČR. Znovu by se k nim měl kabinet vrátit 8. února. Ministři chtějí ještě prodiskutovat opatření, která by zabránila dalšímu růstu zadlužení. Mezi ně patří například zdanění výdělků nad 1,7 miliónu korun ročně 31 procenty.

Konvergenční program je základním dokumentem země pro přijetí eura a popisuje rozpočtovou strategii vlády a plánovaný vývoj veřejných financí v následujících letech. Podle premiéra Jana Fischer i ministra Janoty by měl být program v souladu s dalším dokumentem vlády, který se týká východisek z krize.

Podle programu by měl deficit veřejných financí postupně klesat pod tři procenta hrubého domácího produktu v roce 2014, což by podle Janoty znamenalo přijetí eura v roce 2017.

Urychlení přijetí eura je možné

"Ale ty kroky lze i urychlit a dostat se pod tři procenta již v roce 2013, to ale bude záležet na další vládě," uvedl. Loni podíl deficitu veřejných financí na HDP kvůli rekordnímu schodku rozpočtu stoupl podle odhadů MF na 6,6 až 6,9 procenta. Předloni byl deficit veřejných financí 2,1 procenta.

Ministr chce v případě výdajů rozpočtu šetřit na běžných výdajích ministerstev. Rovněž chce přehodnotit činnost jednotlivých ministerstev a jejich povinnosti. U příjmů ministr nenavrhuje žádné zvyšování daní. V případě příjmů nad hranici 1,7 miliónu korun ročně ale chce zdanění 31 procent. U DPH chce ministr zachovat jejich úroveň na deseti a 20 procentech nejen letos, ale i v dalších letech.