Podle odhadu k 15. říjnu tak zemědělci sklidili o 1075 tisíc tun obilovin méně než v roce 2002. Nižší byla i sklizeň brambor (-20,7 %) a cukrovky technické (- 15,9 %). Podle odhadu také poklesne sklizeň sena z trvalých travních porostů (- 12,7 %). Výše sklizní ovlivnily i změny ve velikosti osevních ploch. Zatímco u lnu olejného se výměra zvýšila na více než dvojnásobek, v případě brambor poklesla o 7,3 % a u obilí dokonce o 8,2 procenta.

"Na celkových výnosech a sklizních většiny zemědělských plodin se projevil klimaticky nepříznivý letošní rok, především vysokým vláhovým deficitem v průběhu vegetace v kombinaci s vysokými letními teplotami," informuje ČSÚ na svých internetových stránkách.

Výsledky sklizně brambor a cukrovky technické ve víceletém srovnání (tis. tun):
Plodina/rok 2000 2001 2002 2003*
Brambory 1476 1130 1106 877
Cukrovka tech. 2809 3529 3832 3224
*) odhad k 15.10. 2003
Zdroj: ČSÚ

Nižší jsou i výnosy z jednoho hektaru. Předpokládaný výnos obilovin 3,94 t/ha znamená pokles o 0,34 t/ha, brambor celkem 20,18 t/ha (pokles o 3,39 t/ha), cukrovky technické 41,69 t/ha (pokles o 7,76 t/ha) a sena 2,47 t/ha (pokles o 0,48 t/ha).