Původní prognóza počítala se schodkem odpovídajícím 8,2 procenta HDP. Reální výsledek je nicméně vysoko nad limitem, který připouští projekt společné evropské měny, tedy maximálně tři procenta HDP.

S deficitem ve výši 8,2 procenta HDP počítá i rozpočet na letošní rok. Plán původně vycházel z předpokladu, že francouzská ekonomika poroste o 0,75 procenta. Nyní ale vláda odhaduje, že konjunktura bude zhruba dvojnásobná.

Francie chce hospodářský růst stimulovat investicemi, na něž si však z části bude muset vypůjčit.