Materiál ještě znovu projedná tripartita, konečnou podobu by mohl dostat po jejím zasedání 21. ledna. ČSSD s některými vládními doporučeními souhlasí.

Cílem navrhovaných opatření je snížit podíl deficitu veřejných rozpočtů na hrubém domácím produktu po roce 2013 trvale pod hranici tří procent. To je mez stanovená Evropskou unií pro přijetí eura.

Vláda v dokumentu varuje, že už během letoška bude nutné přikročit k úsporám a restriktivní rozpočtové politice. Žádné nové finanční injekce na podporu hospodářského růstu nepřijdou. "Podniky získaly v průběhu uplynulého roku čas na adaptaci na změněnou ekonomickou situaci," stojí v materiálu. Proto už pokračovat v expanzivní hospodářské politice, jež pro firmy znamenala určitý polštář, není nutné. A s ohledem na stav veřejných financí ani možné, dodává dokument.

Češi se musí připravit jak na hledání úspor, tak na vyšší daně. O tom, v jakém poměru budou tyto nástroje použity, rozhodnou volby letos na jaře, předpověděl kabinet.

Stát se chystá využít i dividend ze státních podniků, ovšem jen v míře, která neohrozí jejich stabilitu a investiční potřeby. Tyto prostředky pak budou ve státním rozpočtu použity na investiční výdaje, na zahlazování ekologických škod a podobně.