Vyplývá to z nejnovějších propočtů ministerstva financí, které jsou vztažené k roku 2008. Ve výsledcích se proto ještě neprojevuje zhoršení ekonomiky v důsledku krize.

Bez započtení hl. m. Prahy, Plzně, Brna a Ostravy, jejichž zadluženost dosahuje 45,8 miliardy korun, mají ostatní obce půjčky ve výši 34,3 miliardy korun. U obcí bez těchto největších měst došlo ke zvýšení celkové zadluženosti o 1,4 miliardy korun.

V roce 2008 vykázalo zadluženost 3 229 obcí z celkového počtu 6 244 obcí, což je více než polovina (51,7 %).

„Úvěry byly směrovány zejména na rekonstrukce a výstavbu technické infrastruktury, na předfinancování investičních projektů spolufinacovaných z fondů EU a na regeneraci a výstavbu bytového fondu. Obce tyto prostředky rovněž použily na rekonstrukce a rozšíření škol, sportovních areálů a jiné občanské vybavenosti,“ konstatuje se ve zprávě ministerstva financí.

Úroky do 5 %

Co se týče podmínek úvěrů, tak obvykle jsou úročeny do pěti procent, a u více než poloviny nebylo vyžadováno ručení, a pokud ano, tak se vztahuje na budoucí příjmy obce.