Dále jsou u každého oboru uvedeny šance na přijetí, počet míst, školné, www adresy školy.

Jak postupovat při výběru školy

:. Navštívit školy, na které posíláte přihlášku. Připravte si otázky na představitele školy.

:. Zjistěte si z čeho jsou přijímací zkoušky. Můžete si vyžádat testy z minulého roku. Některé školy přijímačky odpouštějí do určitého známkového průměru.

:. Příklady na co se ptát: kolik studentů odpadne během prvního ročníku, jaké je vybavení, jak se zajišťuje praxe, kolik žáků přestupuje jinam a z jakých důvodů, jaký je "odpad" při maturitách, kolik hodin výuky se věnuje maturitním předmětům (především cizí jazyky), jak velká je fluktuace učitelů a jaké jsou její příčiny, kolik je na škole neaprobovaných učitelů, jak se zajišťuje studentská praxe, jaké je uplatnění absolventů na trhu práce, jsou problémy se šikanou a drogami? U soukromých škol se zajímejte za co se platí školné, v čem konkrétně spočívá nadstandard.

:. Na první místo na přihlášce uveďte školu, na kterou je obtížnější se dostat. To znamená, že se na ní hlásí více uchazečů, má náročnější přijímací řízení. Důležité je vědět, kolik dětí se minulý rok na danou školu hlásilo a kolik jich bylo přijato a jaká je letos kapacita. To najdete i v tomto přehledu škol.

:. Druhá škola by měla být volba na jistotu: počet uchazečů v prvním kole není vzhledem ke kapacitě velký, škola nechává dostatek míst pro druhé kolo přijímacích zkoušek (lze předem zjistit telefonicky), průměrný prospěch přijatých je nižší než u školy první volby.