Antimonopolní úřad zjistil výrazná pochybení u sedmi zakázek týkajících se správy a monitoringu struktury ICT a poskytování služeb provozu a údržby komunikačních technologií. Firma údajně neuchovala jejich dokumentaci, přitom bylo ve hře 35 miliónů korun.

"Uchování dokumentace je jediným možným způsobem, kterým lze ověřit, zda postup zadavatele v zadávacím řízení proběhl v souladu se zákonem. Pokud dokumentace není pečlivě uchována, není možné ověřit, zda výběrové řízení bylo realizováno v souladu se zákonem či nikoliv. Povinnost uchovávat dokumentaci přitom zákon stanoví na dobu pěti let,“ zdůvodňuje ÚOHS v tiskové zprávě.