Členské země se na polovičním navýšení proti návrhu komise dohodly krátce před Vánocemi. Růst platů o 3,7 procenta, který však byl vypočten přesně na základě platných unijních pravidel, za současné hospodářské krize odmítly. Ještě předtím část zaměstnanců unijních institucí na protest proti odmítání navrhovaného zvýšení mezd stávkovala. [celá zpráva]

Unie prochází nejhorší hospodářskou krizí své historie. Veřejné finance členských zemí se z velké části kvůli řešení jejích dopadů ocitly pod enormním tlakem a ponořily se často do hlubokých rozpočtových deficitů překračujících ve většině případů tři procenta HDP, která vyžadují unijní pravidla.

Základní plat euroúředníků bez nejrůznějších příplatků či náhrad se pohybuje přibližně od 2560 do 17 700 eur měsíčně (66 000 až 456 000 korun) podle zastávané pozice a jejich průměrná mzda překračuje průměrnou mzdu v Belgii, kde hlavní unijní instituce sídlí.