„Oko pejska se po působení menší silou oddělí. Nebezpečnost výrobku je spatřována v tom, že oči mohou být dítětem spolknuty či vdechnuty a způsobit zalknutí,“ uvedla inspekce k nebezpečné hračce s tím, že dalmatin pochází z Číny.

FOTO: ČOI

Nebezpečná je také koloběžka Scooter, která nesplňuje několik kritérií pro uvedení na trh. Koloběžka má menší rozměry, než jaké jsou povoleny. Navíc výrobek nenese označení CE a také informace o maximální nosnosti.

„Při běžném a předpokládaném způsobu užití výrobku je více než pravděpodobné, že nastane situace, při které může dojít k poškození zdraví,“ uzavřela ČOI.