Věnec je na čtyři svíčky, kromě dekorativních figurek je v horní části větrník, který se má díky teplu ze svíček otáčet.

„U zkoušeného vzorku výrobku do pěti minut po zapálení svíček došlo ke vznícení dřevěných lopatek větrníku a následně k hoření celého svícnu,“ stojí v tiskové zprávě inspekce.

Podle ní je v balení výrobku uvedeno, že v případě zapálení svíček nese odpovědnost kupující, přičemž je povinen se držet přiloženým  návodem. „I když bylo postupováno při zkoušení dle těchto pokynů, došlo ke vzniku požáru,“ uzavřela inspekce.