Dohodou se vyřeší jeden nejdéle trvajících obchodních sporů ve světě, kdy se exportérům banánů z Latinské Ameriky nelíbilo na Evropské unii zvýhodňování producentů z Afriky, Karibiku a Tichomoří.

Dohoda proto sníží cla na dovoz banánů z Latinské Ameriky do roku 2016 na 114 dolarů (2010 Kč) z nynějších 176 dolarů. Snížení bude postupné, nejdříve cla klesnou na 148 dolarů. Vztahuje se to i na další producenty včetně Thajska a Filipín.

Předpokládá se, že producentské země z Latinské Ameriky za to upustí od sporů s EU ve Světové obchodní organizaci. A chudší producenti v bývalých koloniích Evropy dostanou jako kompenzaci za ztrátu výhod zhruba 200 milionů dolarů, napsala agentura Reuters.

Dohoda pravděpodobně sníží ceny banánů spotřebitelům, protože posílí konkurenci na trhu. Vytěží z ní i exportéři z Latinské Ameriky. Spor řešila WTO zhruba 16 let.

Spojené státy sice nevyvážejí banány, jsou však součástí dohody, protože několik velkých distributorů a zpracovatelů ovoce, jichž se dohoda dotkne, má sídlo v USA. Jsou to firmy Chiquita, Dole a Del Monte. Dalším velkým distributorem banánů je irská firma Fyffes.