Výše korunových úvěrů domácností meziročně vzrostla o 48,2 miliardy korun. Oproti srpnu zadluženost vzrostla o 1,7 miliardy, což byl letos nejnižší meziměsíční nárůst. Zatím největší meziměsíční růst nastal letos v červenci, kdy oproti předchozímu měsíci vzrostla zadluženost o 6,3 miliard. Tuto hodnotu však může překonat konec roku, kdy si lidé v předvánočním čase půjčují více. Jen loni v prosinci si lidé půjčili 8,1 miliardy korun.

Zatímco v případě korunových úvěrů se zadluženost domácností zvyšuje, v případě úvěrů v cizí měně klesá. V září zůstala stejně jako v předchozím měsíci v přepočtu na hodnotě 900 miliónů korun. Meziročně tak klesla o 400 miliónů. Meziroční pokles zaznamenaly i podniky. Ty v devizách dlužily 90,1 miliardy korun. O jednu miliardu méně než před rokem.

Vývoj zadluženosti domácností a podniků
stav ke konci měsíce v mld. Kč
05/03 06/03 07/03 08/03 09/03
Úvěry korunové celkem 632,9 645,4 651,5 659,2 660,3
:. podniky 439,9 447,5 447,3 449,6 449,0
:. domácnosti 193,0 197,9 204,2 209,6 211,3
Úvěry v cizí měně celkem 91,5 92,6 91,5 94,0 91,0
:. podniky 90,5 91,6 90,5 93,1 90,1
:. domácnosti 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9
Zdroj: ČNB