Jen letos do konce října provedla inspekce na devadesát kontrol v Ústeckém a Libereckém kraji. Chyby byly odhaleny ve 48 případech.

„Zejména bylo zjištěno porušení zákazu klamavých obchodních praktik, užívání agresivních obchodních praktik, porušení zákona o ochraně spotřebitele (nevydání dokladu o zakoupení výrobku a podobně),“ uvedla ČOI.

Ta zároveň doplnila, že prodejcům udělila šest pokut ve výši osm tisíc korun. V sedmi případech bylo zahájeno správní řízení, přičemž jedné společnosti byla udělena pokuta 200 tisíc korun.

Lidé si na předváděcí akce stěžují

Senioři si u ČOI stěžovali, že jsou jim nabízeny různé neexistující výhody, slevy, výhry a v některých případech je na ně vyvíjen psychologický nátlak směřující k uzavření kupní smlouvy.

Při kontrolách bylo zjištěno, že důchodci skutečně jsou pod tlakem a do smluv bývají podvodně doplněny nejrůznější dodatky, které jsou pro kupující nevýhodné.