V Česku má v družstevních záložnách uloženo své peníze přes 44 tisíc lidí. Dohromady záložny spravují téměř 15 miliard korun. Vyplývá to z analýzy, kterou na základě dat České národní banky zpracovala družstevní záložna WPB Capital. 

Velký význam na tom má novela zákona o bankách z konce loňského roku, podle které jsou vklady včetně výnosových úroků stoprocentně pojištěny (do ekvivalentu 50 tisíc euro) a podléhají stejnému režimu ochrany vkladů jako v bankovním sektoru. Toto rozhodnutí, včetně povinného dohledu ze strany ČNB, zvyšuje důvěru celého trhu.

Hlavním důvodem, proč střadatelé ukládají peníze právě na účty družstevních záložen jsou ale vyšší úroky. Lidé se v současnosti o své peníze více zajímají a omezují rizikové investice. Hledají bezpečné varianty pro zhodnocení svých úspor a družstevní záložny pro ně představují optimální řešení.

Seznam družstevních záložen