Soc. dem. chce o zmíněných pět miliard navýšit objem finančních prostředků na platy zaměstnanců veřejného sektoru, aby se nemusely snižovat, dorovnat přímé platby zemědělcům a zajistit více peněz na sociální služby.

„Ministerstvo dopravy původně požadovalo pro SFDI na rok 2010 o 20 miliard více, než je v návrhu jeho rozpočtu uvedeno. Kdyby se teď rozpočet fondu měl seškrtat ještě o 5,1 miliardy korun, skutečně by to ohrozilo čerpání evropských peněz,“ potvrzuje ministr financí Eduard Janota.

Na financování výstavby nových dálnic i železničních tratí se prostředky z fondů EU mohou podílet až 80 procenty, zbývající částka musí být ovšem pokryta z národních zdrojů, a to by po zkrácení rozpočtu SFDI u mnohých staveb možné nebylo.

Ministerstvo má krizový plán

Ministr dopravy Gustáv Slamečka označil v minulém týdnu ve Sněmovně záměr poslanců snížit rozpočet SFDI za „drastický“. Ze zdrojů státu má sice fond v příštím roce dostat 36 miliard korun, na investice ale z toho při odečtení povinného spolufinancování evropských peněz a údržby zbude necelých 1,5 miliardy. Dalších 12 miliard korun má fond dostat z prodeje dluhopisů, stejnou částku z úvěru od Evropské investiční banky, a 36 miliard z evropských fondů.

Některé z ohrožených staveb:
akcepůvodní rozpočetrozpočet po snížení
I/42 brněnský okruh1,6 mld.580 mil.
telematika – automatické řízení dopravy1 mld.900 mil.
konzervace a zabezpečení rozestavěných staveb770 mil.220 mil.
Pražský okruh Vestec–Lahovice1,3 mld.1 mld.
D 8 Lovosice–Řehlovice2,1 mld.1,7 mld.
D 47 Bohumín–státní hranice1,5 mld.640 mil.
Pražský okruh–Slivenec700 mil.400 mil.
železniční uzel Brno560 mil.260 mil.
R 6 Praha–Pavlov300 mil.250 mil.
koridor Planá u ML–Cheb338 mil.200 mil.
rekonstrukce nádraží Přerov200 mil.150 mil.
koridor Votice–Benešov200 mil.150 mil.
Zdroj: ministerstvo dopravy

Jak informovala ČTK, pro případ, že Sněmovna návrh soc. dem. schválí, má MD připraven krizový plán. Podle něj by se muselo oddálit například dokončení spojky dálnic D1 a D5 u Prahy, dokončení dálnice D1 na polské hranice i okruhu v Brně.

Staví se příliš draze

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch v nedělním diskusním pořadu ČT uvedl, že místo krácení peněz fondu dopravy by bylo možné získat potřebné finanční prostředky pro sociální služby z dividend ve státních podnicích a firmách, kde má stát účast. Jak ale současně připomněl, úspory by se mohly najít i v samotném SFDI, protože se staví příliš draze.

Náklady na kilometr dálnice dosahují v ČR v průměru 227 miliónů korun, což je více než v okolních zemích. Podle odborníků budování dálnic zbytečně prodražují sjezdy a mimoúrovňové křižovatky, které se v ČR staví v kratších odstupech, než je v Evropě obvyklé. Hlavním důvodem, proč se staví draho, je ale nedokonalá legislativa, politické zájmy krajů i obcí, a zřejmě i korupce.