Téměř čtyři pětiny Čechů (78,2 %) například souhlasí s tím, aby se v oblastech s vysokou nezaměstnaností omezilo zaměstnávání cizinců, protože levná pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů. Že přistěhovalci prospívají ekonomickému rozvoji země si myslí jen 25 procent Čechů a Češek.

Přitom v České republice žije v současnosti kolem půl miliónu cizinců.

I když na negativních postojích v letošním roce se do určité míry podepsala hospodářská krize a hrozba ztráty pracovních míst, určitý ostražitý či negativní postoj k cizincům je mezi českými občany poměrně zažitý – obdobný názor panoval i v roce 2007, kdy ekonomika rostla rekordním pětiprocentním tempem..

Ve vnímání dopadů imigrace se Češi spíše kloní svými názory k ekonomicky slabším evropským zemím než k vyspělým západoevropským demokraciím.

Češi se bojí kriminality

Podle průzkumu CVVM z letošního roku dvě třetiny respondentů (74 %) jsou přesvědčeny, že přistěhovalci zvyšují míru kriminality, zvyšují nezaměstnanost místních obyvatel či představují zdravotní rizika pro většinu společnosti (71 % dotázaných). Dokonce 36 % dotázaných vnímá cizince jako hrozbu pro jejich způsob života. To, že cizinci obohacují jejich vlastní kulturu, si myslí jen 25 % Čechů.

Postoj k cizincům zejména severských evropských zemí je podstatně vstřícnější. Podle zdrojů EU by si například na 41 % Čechů přálo, aby se děti imigrantů vzdělávaly v oddělených školách. Tento názor ale například ve Švédsku sdílí jen 18 procent, v Německu 17 procent populace.

Podle řady sociologických šetření česká populace odmítá koncept multikulturalismu a spíše vyžaduje, aby se cizinci žijící na našem území přizpůsobili většinové společnosti. Současně si nepřeje, aby stát integraci cizinců nějak významně podporoval.

Podle názorů značné části české populace by měli migranti sdílet české zvyky a tradice. Podle názorů 60 procent dotázaných by se měli cizinci, pokud zde chtějí bez problémů žít, přizpůsobit našim zvyklostem, podle 27 procent dotázaných alespoň částečně. Cizinci by se měli podle názorů Čechů a Češek především naučit česky (95 %), dále znát českou kulturu, žít zde alespoň deset let a účastnit se společenského života v místě bydliště.