Aktiva 17 kampeliček stoupla ke konci září meziročně o 6,5 miliardy na 16,8 miliardy korun. Zisk po zdanění za devět měsíců roku klesl na necelých 13 miliónů korun ze 69 miliónu Kč ve stejném období loni.

Vklady klientů vzrostly na 14,9 miliardy Kč proti 8,5 miliardy korun na konci loňského září.

V objemu vkladů kampeličky přes nárůst stále zaostávají za ostatními finančními sektory. V podílových fondech měli Češi na konci září uloženo 227 miliard korun, v penzijních fondech 195 miliard korun a v bankách přes bilión korun.

Záložny zaznamenaly úbytek klientů na přelomu desetiletí, mnoho klientů ztratilo na konci 90. let své vklady. Posléze se ale k tomuto způsobu uložení peněz začaly opět vracet. Družstevní záložny musí nyní dodržovat stejně jako banky regulatorní limity a pravidla obezřetného podnikání.