Návrh na insolvenci se podává v případě, kdy firma či fyzická osoba není schopná řádné splácet své dluhy, na firmu je možné vyhlásit konkurz nebo reorganizaci.

O osobní oddlužení požádalo 2850 lidí, v 65 procentech případů soudy vyhověly. Jak u lidí tak firem se vyhlášení insolvence odmítá především ve chvílích, kdy subjekt nemá dostatek majetku, aby splatil alespoň část svých dluhů.

Pokud požádá o odddlužení fyzická osoba a soud jí vyhoví, musí do pěti let splatit třetinu svých dluhů podle určeného splátkového kalendáře. Zbytek dluhu se odpouští. Pokud není schopná ani toho, vyhlásí se konkurz.

Společnost Ceditform předpokládá, že za rok bude insolvenčních návrhů podáno asi 9000, z toho 5000 bude návrhů firemních, podíl těch soukromých ale stále stoupá. Především v době, kdy se zvyšuje nezaměstnanost a lidé, keří si vzali v minulých letech půjčky, mají problémy s jejich splácením.