Hlavním důvodem zvýšení čísla měsíční průměrné hrubé mzdy na 23 350 korun je to, že firmy propouštěly zaměstnance s nižšími platy, tím se průměr zvyšoval. Bylo také méně nemocných.

V podnikatelské sféře, tedy mezi zaměstnanci soukromých firem, se průměrná mzda zvýšila o 1 004 Kč (4,5 %) na 23 165 Kč, reálná mzda vzrostla o 4,4 %. Je to dáno především tím, že propouštění se týkalo spíše soukromých firem, státní sféra se v tak velké míře zaměstnanců nezbavovala.

V nepodnikatelské sféře, tedy například u státních zaměstnanců, byl růst mezd vyšší, průměrná mzda se zvýšila o 1 292 Kč (5,6 %) na 24 170 Kč, reálná mzda vzrostla o 5,5 %.

Ekonom Raiffeisenbank Pavel Mertlík neočekává, že by s vyšší mzdou lidé více utráceli. "Nad růstem mezd převáží z hlediska spotřeby domácností obava z nezaměstnanosti a klesající počet zaměstnaných v národním hospodářství," sdělil Novinkám Mertlík.

Někomu mzdy klesaly

Nejnižší mzdy mají lidé pracující v oblasti pohostinství a také u zaměstnanců těžebních společností. Jim dokonce průměrné mzdy lehce klesly. Pomalu rostly platy například i v administrativě.

Naopak nejvíce si polepšil obor výroby a rozvodu elektřiny, plynu a klimatizovaného vzduchu. Mzdy těmto zaměstnancům narostly meziročně o 10,3 procenta. Spolu se zaměstnanci bank, pojišťoven a jiných finančních společností a zaměstnanci v informačních a komunikačních technologiích mají vůbec nejvyšší průměrné platy, přes 40 000 korun.

Průměrné měsíční mzdy v jednotlivých oborech
zemědělství, lesnictví, rybářství18 624
těžba a dobývání25 938
zpracovatelský průmysl22 069
výroba a rozvod elektřiny, tepla a klimatizovaného vzduchu36 292
zásobování vodou (odpady, sanace)21 435
stavebnictví21 951
velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel21 858
doprava a skladování23 881
ubytování, stravování, pohostinství12 908
informační a komunikační činnost42 327
peněžnictví a pojišťovnictví44 048
činnost v oblasti nemovitostí22 571
profesní a vědecké činnosti30 663
administrativní a podpůrné činnosti16 686
veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení26 809
vzdělávání22 957
zdravotní a sociální péče22 984
kulturní, zábavní a rekreační činnosti19 533
ostatní18 244