„Soud měl ve shodě s ÚOHS za prokázané, že všichni tito producenti drůbeže se na společném postupu dohodli, a tedy kartelovou dohodu skutečně uzavřeli, avšak odlišně od antimonopolního úřadu posoudil otázku, zda všichni tito producenti také tuto dohodu realizovali. V případě jednoho ze žalobců tato skutečnost podle názoru soudu prokázána nebyla,“ vysvětlil verdikt soudce Raus.

Podle soudu by měl ÚOHS zohlednit právě to, že jedna z firem dohodu nedodržela.

„Na antimonopolním úřadu nyní je, aby se zabýval realizační fází kartelu. Závěr, ke kterému dospěje, se v dalším řízení pochopitelně může projevit i na pokutách, které mohou být jednotlivým producentům za porušení zákazu kartelových dohod uloženy,“ dodal Raus.