Delší lhůtu pro likvidaci zvířat musí česká strana konzultovat s Evropskou komisí. Česko má totiž zanedlouho vstoupit do Evropské unie, jejíž pravidla vyžadují v takovýchto případě co nejrychlejší postup. "Není stanovena konkrétní lhůta, ale likvidace má být provedena bezodkladně," uvedl Duben.

Postupné utrácení má podle něj také umožnit, aby se co nejvíce vysokobřezích krav otelilo. "Bude-li test matky negativní, není žádný důvod zabíjet i tele," poznamenal Duben s tím, že geneticky se tzv. nemoc šílených krav z matky na tele nepřenáší. Rychlé vybíjení stovek krav je navíc obtížně technicky zvládnutelné. Vedle utracení jde totiž o to, aby kafilerie při běžné činnosti stačily dobytčata zpracovávat.

Konečný počet kusů k utracení může být ještě vyšší - současný počet je 814 zvířat, která prošla stejným teletníkem jako nakažená kráva. Nyní se nacházejí nejen v tomto, ale i v dalších chovech, hlavně v Libereckém a Královehradeckém kraji. Teletník byl totiž původně společným podnikem, kde se odchovávaly jalovice pro čtyři zemědělská družstva.

Stát za zvířata zaplatí přes 28 miliónů

V podniku Zeos by mělo být podle Dubna utraceno kolem 500 kusů, celkově na Liberecku pak podle posledních údajů 727 zvířat. Dalších 87 kusů se nachází na Královéhradecku.

Celá záležitost přijde stát asi na 31 miliónů korun. Z toho 28 miliónů představují kompenzace podnikům za zlikvidovaná zvířata. Česká republika dosud vyšetřila na BSE více než 450 000 zvířat.