Celková doba pracovní neschopnosti činila 259 395 dní. To chce MPSV změnit, a proto předložilo vládě nový zákon, který počítá se vznikem funkce tzv. koordinátora, který by měl právě na stavbách posílit bezpečnost práce. "Myslím si, že zákon o koordinátorovi výrazným způsobem může přispět k tomu, že se situace postupně zlepší," řekl Šimerka.

Podle něj MPSV vychází ze zkušeností mnoha jiných evropských zemí, mezi nimi Německa, Belgie či Velké Británie, kde se funkce koordinátora už osvědčila.

Koordinátor nemá rozhodovat

Koordinátor by měl působit především na větších stavbách, kde je více než jeden zhotovitel. "Nebude rozhodovat nebo zasahovat do řízení stavby. Bude koordinovat činnost z hlediska bezpečnosti práce už od projektu. Jde o to, aby zájmy ekonomické, například včasný termín realizace, nepřevážily nad zájmem ochránit bezpečnost lidí," dodal Šimerka.

Zdůraznil, že koordinátor nebude vyžadován na malých, či krátkodobých stavbách nebo na stavbách, kde působí jen jeden zhotovitel. Povinnost zajistit koordinátora se tedy podle něj nebude týkat lidí, kteří si svépomocí staví či opravují svůj rodinný nebo rekreační domek.

Současná praxe na stavbách je prý neúnosná

Šimerka se pozastavil nad současnou praxí některých firem, kde je možné na stavbách v nezajištěných výškách vidět dělníky bez ochranných přileb, bez rukavic a brýlí jen v teniskách s tkaničkami a v kraťasech... "To je typický případ, jak to nemá vypadat. Je naprosto nemravné, nemorální a nemožné smiřovat se začátkem třetího tisíciletí s tím, že na stavbách pracují osoby za těchto podmínek. Musíme se dostat na evropskou úroveň a ne jít zpět do středověku nebo jiných světadílů," zdůraznil Šimerka.

Průměrné náklady a ztráty připadající na jeden pracovní úraz se odhadují na 210 tisíc korun a jeden smrtelný pracovní úraz stojí společnost 8,5 miliónu korun.

Zatímco roční ztráty spojené s pracovními úrazy ve stavebnictví se loni vyšplhaly na 21 miliard korun, finanční dopady pro státní rozpočet spojené se zřízením koordinátora se odhadují na 256,5 miliónu korun. Funkce koordinátora by měla vzniknout ve chvíli vstupu České republiky do Evropské unie, tedy v květnu příštího roku.