Uvedl to šéf ÚOHS Petr Rafaj. Cenu transakce firmy neuvedly. V září úřad povolil fúzi konkurenčních OKD, Doprava a Čechofrachtu.

Akcie ČD Logistics doposud drželi čtyři akcionáři bez možnosti vykonávat výlučnou nebo společnou kontrolu. "Podle rozhodnutí ÚOHS spojením společnosti ČD Cargo a ČD Logistics nedojde ke změně struktury trhu, která by měla za následek narušení soutěže," uvedl Rafaj. Fúze proto byla povolena bez podmínek, dodal.

Podle účetní závěrky ČD Logistics za loňský rok uložené ve Sbírce listin měli ve firmě podíl 22 procent společnost Čechofracht, stejný podíl měla firma Eximtra a dalších 22 procent právě Viamont. ČD Cargo mělo dosud 34 procent.