Vyplývá to z výsledků výběrového šetření pracovních sil, které ve středu zveřejnil Český statistický úřad. Počet lidí s jediným nebo hlavním zaměstnáním klesl meziročně o víc než 53 tisíc na 4,73 miliónu osob. Počet zaměstnanců klesl o 74,4 tisíce lidí na 3,89 miliónu osob. Zaměstnanců ubylo zejména ve školství, a to kvůli vypršení smluv na dobu určitou ke konci školního roku.

Naproti tomu vzrostl počet lidí v podnikatelské sféře o téměř 30 tisíc na 805 tisíc osob. To této skupiny spadají podnikatelé se zaměstnanci i bez nich a pomáhající rodinní příslušníci. Na celkové zaměstnanosti se podnikatelská sféra podílela 17 procenty, zaměstnanci tvořili podíl 82,4 procenta.

Přestože počet lidí s jedním nebo hlavním zaměstnáním klesl, počet lidí s druhým zaměstnáním vzrostl o osm tisíc na 122,6 tisíce. Mezi těmito lidmi převažují podnikatelé bez zaměstnanců, kteří představují víc než polovinu lidí s druhým zaměstnáním.

Přibylo i nezaměstnaných

Počet nezaměstnaných podle metodiky ILO vzrostl meziročně o 37,2 tisíce lidí na více než 409,1 tisíce nezaměstnaných. Převážná většina nezaměstnaných, téměř 71 procent, jsou osoby se základním a středním vzděláním bez maturity. Vysokoškoláci vykazují míru nezaměstnanosti 2,4 procenta, lidé s maturitou 5,8 procenta.

O téměř 61 tisíc lidí na 3,51 milionu vzrostl počet ekonomicky neaktivních lidí starších 15 let. Na tomto nárůstu se podle ČSÚ podílelo zvýšení počtu studentů středních a vysokých škol a také nárůst počtu invalidních důchodců.

ČSÚ v rámci šetření zjišťoval i počet lidí, kteří nepracují, nehledají si aktivně práci a podle ILO tak nejsou nezaměstnaní, ale kteří uvádějí, že by chtěli pracovat. Těchto lidí je podle statistiky 294,3 tisíce, což je o 22,8 tisíce meziročně méně.

Ve věkové skupině do 24 let jde podle ČSÚ o studenty a učně. Ve skupině 25 až 34 let jsou to hlavně ženy na mateřské dovolené nebo v domácnosti. S přibývajícím věkem podíl těchto lidí roste. Ve skupině nad 60 let tvoří rozhodující část zájemců o práci starobní a invalidní důchodci.