V této souvislosti už padlo i trestní oznámení. Samotný spor mezi zmíněnými firmami se týkal letitých pohledávek za srbskými společnostmi za zhruba jeden a půl miliardy korun, které Féniks od Technoexportu odkoupil. Později ale zjistil, že mu jsou k ničemu, protože kvůli dluhům ještě nedávno státního Technoexportu byly již předtím zastaveny ve prospěch rovněž státní společnosti České inkasní.

Féniks se kvůli škodě, která mu měla vzniknout, domáhal po Technoexportu zaplacení 80,5 miliónu dolarů (zhruba 1,4 miliardy Kč). Zástupci Féniksu uvedli, že se při této arbitráži mohla objevit korupce, na níž se údajně mohl podílet i Kindl. Podle tvrzení firmy měl rozhodčí soud pod vedením Zuzany Bohdanecké nejdříve dát Féniksu za pravdu, ale krátce nato bez nových důkazů rozhodl v jeho neprospěch.

Podle dokumentů, které má Právo k dispozici, rozhodci ještě 26. května v pracovním nálezu, který podepsali, ukládali Technoexportu, aby zaplatil Féniksu 32,4 miliónu dolarů (asi 560 miliónů Kč). O pár týdnů později ale změnili názor a 2. července ve stejném složení žalobu Féniksu zamítli.

Kindl: za nikoho jsem nelobboval

Mezitím ministerstvo financí prodalo v červnu státní akcie Technoexportu společnosti Chemoprojekt za 516,7 miliónu korun. Tento obchod vypadá na první pohled podivně. Chemoprojekt totiž kupoval firmu, které hrozilo, že bude muset zaplatit minimálně půl miliardy korun. Féniks poté podal trestní oznámení na několik osob a mimo jiné v něm uvedl, že Kindl v první polovině letošního roku naléhal na Bohdaneckou, aby arbitráž dopadla ve prospěch ČR, v té době ještě většinového akcionáře Technoexportu.

„Kindl s Bohdaneckou se dobře znají. Kromě toho, že jsou oba zapsáni v listině rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře, v minulosti působili společně jako členové dozorčí rady společnosti VHK,“ sdělil Právu Radek Chalupa z firmy RCC Europe, která Féniks mediálně zastupuje. Podle obchodního rejstříku figuroval ve stejné dozorčí radě VHK i bývalý děkan plzeňských práv Jaroslav Zachariáš.

Kindl ale tvrdí, že tento případ zná jenom z médií. „V této kauze jsem nepůsobil. Ačkoli všechny rozhodce znám, nelobboval jsem za zájmy státu a podrobnosti opravdu neznám,“ uvedl.
Rozhodci jsou vázáni mlčenlivostí. Bohdanecká zřejmě i proto na dotazy Práva nereagovala a celou kauzu nechtěl komentovat ani Rozhodčí soud. Podle jeho tajemnice Marie Moravcové byl ve sporu vydán jediný rozhodčí nález, a to 2. července. „Tento byl také oběma stranám expedován,“ podotkla.

První, květnové rozhodnutí oficiálně stranám zasláno nebylo a červencový rozhodčí nález Féniks nechce převzít. Podle nejmenovaného právníka z Rozhodčího soudu květnový dokument nelze považovat za konečný rozhodčí nález. Jiný oslovený právník ale uvedl, že „má za jisté, že 26. května arbitři rozhodli a svým rozhodnutím jsou vázáni. Nicméně právní moci nabývá nález až jeho doručením, a to se v tomto případě nestalo,“ dodal.

Chemoprojekt, nový majitel Technoexportu, nepřímo obvinil Féniks ze šíření falešných informací. Podle jeho vedení byl ve sporu vydán jen jeden rozhodčí nález, a to červencový, kterým byla žaloba Féniksu zamítnuta. Případ teď ovšem šetří policie a konec celé kauzy je zatím v nedohlednu.