Tuzemské hospodářství se podle guvernéra začíná pomalu zvedat, nicméně problémy trvají a ekonomika tak zůstává pod tlakem. To se projevuje v rostoucí nezaměstnanosti a počtu krachujících firem.

Guvernér připomněl, že počítá v příštím roce s mírným růstem, i přes restriktivní rozpočtová vládní opatření. Ta považuje za nezbytný krok, nicméně hlavní problémy, jako je například vysoký podíl mandatorních (zákonem povinných) výdajů, se podle něj zatím neřeší.

Tůma upozornil na to, že český bankovní trh prošel světovou finanční krizí poměrně dobře. Jednou z velkých výhod je podle něj to, že jsou zde velké úspory domácností a české banky mají dostatek zdrojů k financování podniků. Připomněl také výhodu plovoucího kurzu koruny, který sice přináší náklady, ale brání v čase přehřátí ekonomiky.