„Inspektoři při kontrole zjistili, že v jednotlivých kartonech, v nichž byly rozinky baleny, se vyskytují živé larvy i kukly hmyzu. Rozinky proto byly kvalifikovány jako nevhodné k lidské spotřebě a SZPI vydala závazné stanovisko nepropustit celou dodávku obsahující 1609 kartonů do volného oběhu,“ uvedla mluvčí úřadu Martina Šmídtová.

Podle ní dodavateli nehrozí žádná pokuta, protože výrobek ještě nebyl uveden na trh. Rozinky bude muset však na vlastní náklady zlikvidovat.

Navíc o případu budou prostřednictvím Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva informovány i ostatní členské státy EU.

FOTO: SZPI