Podmínky ukončení platnosti mincí hodnoty 10 a 20 haléřů totiž upravuje vyhláška České národní banky č. 79/2003 Sb. Bez poplatku je budou komerční banky i Česká národní banka měnit za jedné podmínky - musí být roztříděné v sáčcích nebo ruličkách podle své nominální hodnoty.

Drobné mince lze měnit ještě rok po skončení jejich platnosti v komerčních bankách, které provádějí bankovní službu, šest let v České národní bance (tedy jeden rok souběžně s bankami a pak dalších pět let). Aby banka vyměnila mince bez poplatku, musí být podle vyhlášky roztříděné podle nominálních hodnot a vložené do sáčků po sto kusech, popřípadě zbytkové množství do 100 kusů v jednom sáčku. Nebo mohou být v roličce po padesáti kusech.

Sáčky by měly být v pobočkách bank a České národní banky zdarma k dispozici. Sáčky jsou označeny textem označujícím obsah 200 kusů mincí jednotlivých hodnot. Text na sáčcích je možné přepsat ručně. Ručně lze popsat i roličky.

Do obálky a rozumně roztřídit

Jak to ale bude v případě, že klient přijde vyměnit jenom pár mincí, nebo prostě počet mincí nižší než sto či padesát kusů? Na dotaz Práva, jak to bude v případě, že klient přijde do banky a přinese v obálce čtrnáct desetníků, Markéta Dvořáčková z tiskového odboru Komerční banky uvedla, že deset desetihaléřů banka zdarma vymění a čtyři desetníky klientovi vrátí. Jinými slovy naprosto logicky měnit bude banka částky dělitelné padesáti haléři.

Protože již od 1. října je možné zdarma měnit drobné mince na pobočkách České národní banky v případě, že budou roztříděné, má již tato banka s výměnou zkušenosti. Jak Právu potvrdil mluvčí centrální banky Pavel Zúbek, ti, kteří mají jen menší počet mincí, samozřejmě nemusí a nemohou dávat mince do obálky po sto kusech či do roličky po padesáti kusech. Prostě dají do obálky drobné mince roztříděné za prvé podle nominální hodnoty a za druhé tak, aby je banka mohla vyměnit za mince či bankovky vyšších hodnot. Tedy u desetihaléřů do částek dělitelných pěti, u dvacetihaléřů dělitelných deseti. Počet mincí musí klient na obálku napsat s tím, že škrtne původně nadepsaný počet kusů.

Ukončení platnosti se nevztahuje na padesátihaléřové mince, které nadále zůstanou v oběhu a ČNB o ukončení jejich platnosti neuvažuje. Centrální banka zřídila pro stahování mincí zvláštní pracoviště - v České mincovně v Jablonci nad Nisou, kde se budou mince demonetizovat čili budou znehodnoceny a bude s nimi nakládáno jako s hliníkovým šrotem. K 1. červenci podle údajů ČNB bylo v oběhu přes 2,3 miliardy mincí. Z toho asi 700 miliónů tvořily desetníky a 500 miliónů dvacetníky. Součet objemu kovů všech mincí v hodnotě deseti a dvacetihaléřů představuje podle člena bankovní rady Jana Fraita celkem 110 tisíc litrů a hmotnost 822 tun.

Pokud by tyto mince byly uloženy standardním způsobem v kontejnerech používaných ČNB, bylo by k uložení zapotřebí 12 500 kontejnerů. Centrální banka přitom předpokládá, že se z oběhu vrátí asi čtvrtina až třetina mincí.

O stažení nejmenších mincí rozhodla centrální banka loni v říjnu. Desetníky a dvacetníky podle ČNB již nemají funkci oběživa. Výroba stojí více, než je hodnota mincí. Ukončení platnosti drobných mincí může v nejhorším případě podle názoru centrální banky urychlit růst cen o 0,55 procentního bodu. Obchodníci by však v tomto případě museli všechny ceny zaokrouhlit nahoru. Takové jednorázové zdražení považuje ČNB za málo pravděpodobné.

Případné zdražení se podle ní dotkne především zboží s nízkými cenami do 50 korun. Naopak ceny velké většiny zboží nad 150 korun jsou již zaokrouhleny na celé koruny, a změna jeho cen tedy většinou nepřipadá v úvahu.

I obchodníci s podmínkou

Do 31. října musí přijímat desetníky a dvacetníky všichni obchodníci, ovšem nikoli v jakémkoli množství. Mince stejné nominální hodnoty musí obchodník přijmout pouze do počtu deseti kusů. Takže maximálně deset desetníků a deset dvacetníků. Vyšší počet záleží na jeho rozhodnutí.

Novela zákona o ochraně spotřebitele umožní prodejcům po ukončení platnosti desetníků a dvacetníků zaokrouhlovat nikoli jen dílčí cenu každého zboží, ale podle rozhodnutí prodejce případně pouze cenu celkového nákupu.

Ovšem tento krok není povinný, bude záležet na rozhodnutí prodejce. V každém případě se bude cena zboží zaokrouhlovat podle běžných pravidel, tedy částky končící na 1 až 24 haléře směrem dolů na celou korunu, částky končící na 25 až 49 haléřů směrem nahoru na 50 haléřů, částky končící na 51 až 7 haléře směrem dolů na 50 haléřů a částky končící na 75 až 99 haléřů směrem nahoru na celou korunu. Je téměř nepochybné, že většina obchodníků bude na 50 haléřů zaokrouhlovat až ceny celých nákupů. Vyplývá to z prohlášení největších obchodních řetězců.

Zaokrouhlování přitom bude probíhat podle novelizovaného zákonu o ochraně spotřebitele. Ceny, které po sečtení nákupu vyjdou na hodnotu s deseti či dvaceti haléři na konci, se zaokrouhlí na celou částku směrem dolů. Tedy například 30,10 Kč se zaokrouhlí na 30 korun. Výsledné sumy, které vyjdou na hodnoty zakončené haléřovou položkou v rozmezí od 30 až po 70 haléřů, se zaokrouhlí na padesátník. Ceny jako 30,30 Kč, nebo například 30,60 Kč se zaokrouhlí na 30,50 Kč. Na celé koruny směrem nahoru se zaokrouhlí ty částky, které budou mít na konci 80 či 90 haléřů.

Zatímco pro zákazníky je toto řešení nepochybně přijatelné (zvažovalo se i zaokrouhlování jen směrem nahoru), obchodníkům může způsobit problémy v účetnictví. Inkasované peníze se totiž budou lišit od cen prodaného zboží.

Jak to bude od 1. listopadu 2003
platnost desetníků a dvacetníků končí 31. října 2003, do té doby jimi lze platit v obchodech, ovšem obchodník musí přijmout při platbě maximálně deset drobných mincí stejné nominální hodnoty
padesátníky a mince vyšší nominální hodnoty zůstávají nadále v oběhu
od 1. 11. 2003 do 31. 10. 2004 vymění roztříděné drobné mince bez poplatku komerční banky s bankovní službou
od 1. 11. 2003 do 31. 10. 2009 vymění roztříděné drobné mince bez poplatku Česká národní banka v Praze
do 31. 10. 2003 banky rovněž mění drobné mince, ovšem za poplatek podle svého sazebníku
pokud občan drobné mince neodevzdá, nedopustí se ničeho nezákonného, může je používat třeba na mariáš, ovšem nebude s nimi moci po 31. 10. 2003 platit v obchodě či restauraci.