„Uzákonění černé listiny je fakticky formalizací stávajících pravidel daných evropskými směrnicemi o zadávání veřejných zakázek, které umožňují vyloučení uchazečů, kteří se prokazatelně dopustili porušení právních předpisů v souvislosti se svým podnikáním. Vnímáme to jako dobrý krok, umožňující snadnou identifikaci dodavatelů falšujících svou kvalifikaci,“ reagoval Daniel Zejda z advokátní kanceláře Havel & Holásek.

Na druhou stranu černá listina podle něho nepostihne celou šíři jiných deliktů, kterých se dodavatelé mohou dopustit a které je diskvalifikují z veřejných zakázek, například profesní delikty, o nichž se centrální evidence nevede.

Podle návrhu by se zavedl rejstřík firem, které budou mít zákaz dostat veřejnou zakázku po dobu tří let v případě, že poskytly nepravdivé údaje. Viníkovi bude také hrozit až desetimilionová pokuta.