Celkem se do soutěží přihlásilo 64 firem, které dohromady podaly 511 nabídek. Pouze firma Less & Forest, která je lídrem českého lesnického trhu, obeslala všech 60 tendrů. U 14 zakázek vítězný uchazeč nakonec odmítl uzavřít smlouvu a na jeho místo nastoupil druhý v pořadí.

Tendry zahrnují jednotky, na nichž vítězové původních tříletých tendrů pro období 2008 až 2010 z různých důvodů smlouvy ukončili. Soutěže, vypsané v červnu, se týkaly plochy zhruba 260 000 hektarů, což je 19 procent celkové výměry lesů státního podniku. Odhadovaná celková těžba pro soutěžené období je 1,68 miliónu metrů krychlových dřeva.

Ze 60 soutěží jich 35 připadá na období od 1. listopadu 2009 do konce roku 2010. U nich zatím LČR fakticky podepsaly smlouvy na 27 jednotkách. U zbylých 25 soutěží získají firmy kontrakt na celý rok 2010 a LČR u nich mají podepsány smlouvy na 16 jednotkách.

"Podpis zbývajících smluv se očekává v krátké době," řekl Kačena. V některých případech se totiž ještě čeká na to, až firmy předloží bankovní záruky za řádné plnění smluv. Less & Forest má zatím podepsáno 26 kontraktů.