Už první dny ostrého provozu systému zřejmě prověří oprávněnost námitek kritiků, podle kterých není projekt dostatečně připravený. Většina povinných subjektů nechala aktivaci schránky až na poslední chvíli.

Úřadům a firmám, které si datovou schránku neaktivovaly samy, byla schránka aktivována automaticky. Firmy teď musejí počítat s tím, že pokud si zprávu zaslanou do schránky nepřečtou do deseti dnů, bude platit domněnka, že zpráva jim byla doručena, a že tedy znají její obsah.

Občané, kteří by s úřady také rádi komunikovali elektronicky, si o zřízení schránky mohou zažádat na kontaktních místech Czech POINT na obecních úřadech nebo poštách.

Provoz datových schránek i odesílání zpráv budou pro jednotlivé lidi i pro právnické osoby bezplatné. Česká pošta, která schránky provozuje, bude za správu systému vybírat poplatky od státu.

Povinných datových schránek se obávají například soudy, které poukazují na to, že nemají dostatečné technické vybavení, takže systém jim zřejmě bude fungovat velmi pomalu.