Hospodářské výsledky banky k 30. září podle tiskové zprávy ovlivnil růst zisku z provozních činností a nárůst tvorby opravných položek na úvěrová rizika.

"I ve třetím čtvrtletí se potvrdilo, že rok 2009 je náročný. Přesto jsme s naším týmem dosáhli vynikajících obchodních výsledků, rostli jsme ve všech stěžejních oblastech naší činnosti a rostly tak i výnosy," uvedl generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny Gernot Mittendorfer.

Čistý úrokový výnos se v meziročním srovnání zvýšil o rovných šest procent na 23,32 miliardy Kč. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům stoupla na 4,22 procenta z 3,96 procenta loni.
Čisté příjmy z poplatků a provizí dosáhly 8,31 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 2,4 procenta.

Bance se zvýšily zejména příjmy z poplatků a provizí z úvěrových obchodů a karetních transakcí. Klesly příjmy z poplatků z transakcí s cennými papíry i poplatky z pojišťovacích obchodů a stavebního spoření.