Zákon současně zrychluje bezhotovostní převody peněz a nařizuje bankám, že musí nabídnout klientům zdarma alespoň jednou měsíčně výpis. Bezplatný výpis však nemusí být v papírové podobě, ale může být například elektronický. Stejná opatření budou platit od listopadu v celé Evropské unii.

Blokace zdarma

Ze zákona plyne, že banka ponese odpovědnost za škody vzniklé jak od okamžiku nahlášení ztráty či odcizení karty klientem, tak i před tím. Rozdíl je v tom, že utrpí-li klient škodu do nahlášení ztráty či odcizení karty, nese na škodě spoluúčast ve výši 150 eur (asi 3900 Kč.

Je tedy v maximálním zájmu majitele karty, aby její ztrátu či odcizení nahlásil bance hned poté, jakmile ztrátu či odcizení zjistí. Zákon to podporuje tím, že zavádí zcela bezplatnou blokaci platební karty.

 

Jestliže si někdo například poznačí PIN na kartu, nebo má PIN zapsán v ukradené peněžence, v níž měl i kartu, nebude mít nárok na odškodnění,finanční arbitr

 

Až dosud každá banka zcela individuálně upravovala odpovědnost za škodu vzniklou ztrátou či odcizením karty. V některých případech klient nyní nese odpovědnost za škody dokonce až do 24 hodin po nahlášení ztráty či odcizení karty. Výhodnější podmínky si mohl sjednat jen připojištěním karty.

Za blokaci elektronické karty se dnes platilo kolem 200 korun, za blokaci embossované karty kolem 2000 korun. Jen v některých bankách, například Raiffeisenbank a mBank, se za blokaci karty neplatilo ani nyní.

Klient nesmí být „hrubě nedbalý“

Banka však bude povinna uhradit škodu jen tehdy, pokud klient nejedná podvodně, nebo nepřispěje ke zneužití karty v tuzemsku či cizině svou „hrubou nedbalostí.“ Hrubou nedbalostí se míní zejména lehkovážné nakládání s kódem PIN. „Jestliže si někdo například poznačí PIN na kartu, nebo má PIN zapsán v ukradené peněžence, v níž měl i kartu, nebude mít nárok na odškodnění,“ řekl Právu finanční arbitr ČR František Klufa.

Hrubou nedbalostí však může být i zbytečné odkládání blokace karty. Zákon ukládá klientovi, aby ztrátu či odcizení karty oznámil bez zbytečného odkladu, poté, co tuto skutečnost zjistí.

Mezi nejčastější případy zneužití ztracené či ukradené karty, kdy nálezce karty či zloděj současně nezjistil PIN, patří platby prostřednictvím internetu nebo přes telefon.

Banka by nesla odpovědnost i v případech, kdy by majitel karty byl násilím přinucen prozradit PIN.
Do jiné oblasti zneužití karty patří například okopírování PIN v bankomatu a vyrobení náhradní karty podvodníkem. Za tyto případy banky vždy odpovídají v plné míře.

Peníze na účtu už druhý den

Od listopadu se rovněž výrazně zrychlí bezhotovostní převody peněz prostřednictvím bank. Platby se zkrátí ze tří pracovních dnů na dva. Peníze totiž musí nově banka příjemce připsat klientovi na jeho účet týž den, co je sama obdrží, a klient musí mít peníze i fakticky k dispozici.

Až dosud měla banka příjemce povinnost připsat klientovi došlou platbu až následující den. Jen část bank, například GE Money Bank, už nyní připisuje peníze na účty okamžitě. V případě převodů peněz v rámci jedné banky musí banka už dnes připsat peníze ve stejný pracovní den.

Zrychlení převodů peněz má pro občany i podnikatele obrovský význam. Například se zrychlí platby mezi firmami, zaměstnanci dostanou dřív mzdu od zaměstnavatele, lidé nemusí tolik spěchat s placením faktur apod.

Zkrácení lhůty převodů se týká tuzemských transakcí v korunách a eurech. Jde-li o jiné měny, jsou lhůty delší. U mezinárodního platebního styku v rámci Evropské unie může platební transakce trvat až čtyři pracovní dny.