Proti vyřazení ze soutěže o zakázku za 115 miliard korun se odvolaly i další společnosti, a to konsorcium DEME a konsorcium PD. Úřad bude muset počkat opět na vyjádřená ÚOHS.

"Ministerstvo financí bude dále postupovat obezřetně tak, aby pro případ, že by došlo k navrácení těchto uchazečů do řízení, aby i tito uchazeči měli možnost se včas znovu zapojit do průběhu zadávacího řízení a včas připravit své cenové nabídky. Těmto okolnostem ministerstvo financí přizpůsobí zejména své rozhodování o prodloužení lhůty pro podání nabídek," uzavřel mluvčí MF Ondřej Jakob.