Výsledkem revize za rok 2000 je zvýšení úrovně HDP o 161,3 mld. Kč (8,1 %) na 2 146,2 mld. Kč. Obdobně byly revidovány i ukazatele let 2001 a 2002. Tuto mimořádnou úpravu provedli statistici z důvodu harmonizace se standardy Evropské unie.

Vyšší hodnota HDP znamená, že Česká republika bude více přispívat do fondů Evropské unie. Příspěvky se počítají z výše hrubého národního důchodu, který je s HDP téměř shodný. Na druhé straně je možné, že se ztíží přístup k některým strukturálním fondům EU.

Harmonizaci se standardy Evropské unie budou muset provést i statistici v ostatních zemích, které se v květnu příštího roku stanou členy unie.