Většina lidí ukládá peníze každý měsíc. Nejčastěji jsou to střadatelé s čistým měsíčním osobním příjmem 30 000 až 40 000 korun. Naproti tomu třeba ženy odkládají volné prostředky spíše čtvrtletně. Výhodnost uložení svých peněz si pravidelně kontroluje 36 procent lidí. Více jich najdeme mezi těmi, kdo žijí v manželském svazku, nebo s osobním příjmem přesahujícím 50 000 korun měsíčně.

K rozšířeným patří i fondy a cenné papíry. Takřka třetina lidí s disponibilními prostředky nad 300 000 korun má peníze uložené v nějakém podílovém fondu a téměř pětina z nich pak má prostředky v zajištěných fondech. Akcie nebo dluhopisy drží více než pětina dotázaných s uvedeným majetkem nad 300 000 korun.

Třetina dotazovaných by byla ochotna investovat více než pětinu svých úspor. K investicím by většině stačil stabilní, ne přehnaně vysoký úrok, který by ale neznamenal vysoké riziko. "Z klientského chování z posledního roku je možné vyčíst, že lidé v současné době oceňují především jistotu ochrany vkladu a pak také stabilní výnos," uvedl výkonný manažer segmentu spoření a investice ČSOB Pavel Kratochvíl.

Podle výzkumů ČSOB je mezi Čechy až desetina lidí, kteří by investovali dokonce i s vysokým rizikem, pokud by měli vidinu opravdu vysokého výnosu. "Potěšující v tomto ohledu také je, že více než polovina dotázaných by při výběru vhodného způsobu investování vzala na pomoc správce investičního fondu, než aby sama hledala, jak peníze zhodnotit," doplnil.