Konkrétně se jednalo o zakázku na systémovou centralizaci v rámci resortu. Ministerstvo zemědělství rovnou podepsalo smlouvu s Telefónikou O2. Druhá zakázka se týkala integrace webových portálů. V tomto případě byla smlouva uzavřena se společností T-Soft.

"Zadavatel postupoval na základě jednacího řízení bez uveřejnění, což zdůvodňoval návazností na předchozí realizované zakázky a autorskými právy, jejichž nositelem je vybraný uchazeč. V průběhu správních řízení ÚOHS dospěl k závěru, že sice předložené znalecké posudky deklarují návaznost na předchozí realizované zakázky, avšak neprokazují, že by danou zakázku nemohl realizovat jiný dodavatel," uvedl antimonopolní úřad v rozhodnutí.

ÚOHS začal ministerstvo prošetřovat na základě informací z tisku.