V letošním roce v porovnání s devíti měsíci roku 2002 vzrostla výroba motorové nafty, topných olejů a kapalných plynů. Zvýšily se dodávky automobilových benzínů, motorové nafty, topných olejů a dalších produktů na domácí trh. Dodávky na export se naopak částečně snížily. Zvýšení výroby bylo dosaženo i přesto, že v obou rafinériích společnosti - v Litvínově a v Kralupech byla letos uskutečněna plánovaná odstávka spojená s jejich pravidelnou údržbou.

Ve finančním hospodaření Česká rafinérská podle neauditovaných výsledků dosáhla za devět měsíců roku 2003 zisku před zdaněním 523 miliónů Kč. Obrat za toto období činil 29,5 miliardy Kč. Ve stejném období roku 2002 společnost zaznamenala ztrátu 1 049 miliónů Kč při obratu 30 miliard Kč.

Výsledky obou let však nejsou zcela srovnatelné, neboť Česká rafinérská se k 1. srpnu letošního roku změnila z výrobně obchodní jednotky na tzv. přepracovací rafinérii. Od tohoto data zpracovává za poplatek svým akcionářům jimi nakoupenou ropu a dodává jim hotové výrobky, které oni sami prodávají na vlastní účet. Tento změněný režim ovlivňuje jak úroveň zisku, tak především výši obratu, neboť se v něm již neodráží cena rafinérských výrobků, ale pouze přepracovací poplatek za služby.

Podle mezinárodních účetních standardů činil zisk společnosti před zdaněním za tři čtvrtletí roku 2003 celkem 710 miliónů Kč. Hospodářský výsledek za devět měsíců roku 2003 byl ve srovnání s předchozím rokem výrazně lepší především díky vyšší mezinárodní rafinérské marži, která ovlivňovala hospodaření firmy v převážné části tohoto období.