"Šetření Komise však dospělo k závěru, že navrhované spojení nebude vzhledem k nízkým podílům na souvisejících předcházejících a navazujících trzích vylučovat hospodářskou soutěž a že na trhu zůstane přítomen dostatečný počet soutěžitelů. Vyvodila tak závěr, že navrhované spojení nevyvolává obavy z narušení hospodářské soutěže na těchto trzích," uvedla komise.

Pražská teplárenská zajišťuje 37,5 procenta trhu s tepelnou energií v hlavním městě. Teplem zásobuje administrativní a obchodní centra, velké průmyslové podniky a přes čtvrt miliónu bytových odběratelů.

Společnost disponuje 49 tepelnými zdroji a teplárenskými sítěmi o celkové délce 664 kilometrů. Firma prodává teplo ve dvou cenových oblastech; ve větší z nich je teplo vyráběno hlavně z uhlí, v menší z plynu.