"Našim záměrem je revitalizovat tento historický objekt a vybudovat v něm shopping centrum s malými obchodními jednotkami, hotelové ubytování pro běžné turisty a vyšší kategorie ubytování pro tuzemské i mezinárodní business zákazníky spojené s prostory pro konání kongresů, wellness zařízení, gastronomické podniky, bazény a další služby," uvedli v tiskové zprávě Michael Vrbica a Reinhard Demel, kteří zastupují cizí podnikatele v Česku.

"Neopomeneme ani na možnosti pořádání kulturních aktivit. Jsme připraveni účastnit se nejbližšího kola výběrového řízení," dodávají.

V klášteře se dnes pořádají prohlídky pro veřejnost, je tu obrazová galerie, bednářské a vinařské muzeum a konají se zde ochutnávky vína.

Kromě toho prostory slouží pro pořádání konferencí, firemních prezentací, školení nebo kurzů s doprovodným vinařským programem, rautů a přednášek.

Původně premonstrátský klášter v Louce u Znojma založil kníže Konrád Ota v roce 1190. Jeho velkolepá přestavba v 18. století zůstala nedokončena, protože císař Josef II. v rámci reforem klášter zrušil. V budově byla do roku 1993 kasárna, v současnosti její část vyvužívají vinaři. Většina objektu chátrá.