Rozsudek je dalším, který doprovází léta trvající spory kolem způsobu výběru firem na těžbu dřeva pro Lesy ČR.

"Lesy ČR nezákonně rozdělily dvě nadlimitní veřejné zakázky, které měly zadávat v režimu zákona o veřejných zakázkách, na větší počet dílčích veřejných zakázek," uvedl Raus. V prvém případě na 98, ve druhém pak na 80 veřejných zakázek. Na postup Lesů ČR si u antimonopolního úřadu stěžovala společnosti CE Wood. Nyní se tak musí ÚOHS zabývat tímto případem znovu.

Podle soudu Lesy ČR v jednom případě tyto zakázky nezákonně zadávaly zcela mimo režim zákona o veřejných zakázkách jako veřejné zakázky malého rozsahu. Tím se vyhnuly povinnému postupu vyplývajícímu ze zákona o veřejných zakázkách.

Ve druhém případě Lesy ČR tyto dílčí veřejné zakázky zadávaly podle zákona o veřejných zakázkách. Nezákonné rozdělení se ale podle soudu promítlo v otázce výše kaucí, které měly být zaplaceny ve chvíli, když se CE Wood obrátil na ÚOHS. Kauce byla vyměřena na 100 000 korun, ovšem nikoli pouze jednou, ale ke každé z rozdělených malých zakázek. "To podle soudu ztížilo přístup navrhovatelů k tomu, aby se u úřadu coby orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek mohli účinně domáhat svých práv," uvedl Raus.

Už v únoru 2008 antimonopolní úřad zastavil bez výsledku část správních řízení ohledně sporných tendrů Lesů ČR. Některé lesnické firmy právě nezaplatily povinnou kauci, a úřad se tak rozhodl jejich podněty nezabývat.