"Naším záměrem je ochrana daňových poplatníků před opakováním doby temna z podzimu loňského roku, kdy vlády musely napumpovat miliardy eur do bank," řekl předseda Evropské komise José Barroso.

Základem návrhu EK je vznik dvou institucí - ESRB (European Systemic Risk Board) a ESFS (European System of Financial Supervisors). První z nich bude mít na starosti takzvaný "makrodohled", tedy obecně dohled nad riziky, která se mohou objevovat v jednotlivých státech. Druhá z nich se zase bude soustředit na "mikrodohled", tedy na dohled nad jednotlivými finančními skupinami.

Vznik ESRB nebude mít na současnou strukturu dohledu a dozoru v jednotlivých členských státech významný vliv. Jejím úkolem bude jen zkoumat případná hospodářská a finanční rizika a varovat před nimi příslušné národní a evropské orgány.

Vznik ESFS však může přinést celou řadu kontroverzí. Jedním z nejvýraznějších odpůrců této části návrhu je i Česká republika, která dosud sice příliš neprotestovala, ale to bylo dáno spíše její předsednickou rolí v EU z první poloviny letošního roku. Nyní, když již v čele unie nestojí, se může znovu ozývat.